Blog Archives

Thí Mạng, Giữ Tiếng để Lấy miếng – phần 1 & 2

Băng đảng Việt Tân ma chủ trương 5 không: “Không nghe, không thấy, không nói, không hỏi, không biết” video này thực hiện tại Việt Nam trong chuyến đi tháng 6/2017 của Nguyễn Thanh Tú.      

Video | Posted on by | 1 Comment

Trong Clip Họp Báo Ô Nguyễn Thanh Tú cho biết Đảng VIỆT TÂN đã Điện Thoại & Email Đe Dọa

Video | Posted on by | 1 Comment

Video Phỏng vấn Ông Nguyễn Thanh Tú “về vụ sát hại Cha Ông, Nhà Báo Đạm Phong”

Video | Posted on by | 1 Comment