Category Archives: Việt Tân

Các bài viết sau TB số 18-update Aug 30, 2016

  Các links về các ý kiến sau Thông báo số 18 của Nguyễn Thanh Tú (Cấm VT-HCĐ sử dụng VT)   Thạch Đạt Lang nhận định về TB số 18 (VT-Định khủng bố, TB có ích cho xã hội … Continue reading

Posted in Ý Kiến Nhiều Người, Việt Tân | 1 Comment

Hoàng Ngọc An -các bài về vụ Nguyễn Văn Khanh, RFA, bị tố cáo làm việc cho Việt Tân-March 2016

Links đến các bài viết về vụ ô NguyễnThanh Tú tố cáo Nguyễn Văn Khanh, RFA, cấu kết với Việt Tân § § Tuần báo TMMĐ nhận xét vài câu trả lời của Bs Đặng Vũ Chấn 18/3 /2016 § … Continue reading

Posted in Việt Tân-RFA | Comments Off on Hoàng Ngọc An -các bài về vụ Nguyễn Văn Khanh, RFA, bị tố cáo làm việc cho Việt Tân-March 2016