Category Archives: Linh Tinh

Việt Tân là trường kỳ, Mặt Trận là giai đoạn

Đối với Việt Tân, không có gì đã thay đổi khác hơn những lời nói dối trước kia mà họ cố gắng để che đậy như một thực thể “phi bạo lực” thành “chinh nghia” để làm phong phú thêm … Continue reading

Posted in Linh Tinh, Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú | 2 Comments

CHỮ HIẾU là phi công lý?

From Hoàng Lan Chi Thưa anh Đỗ Thông Minh, 1-Trong ngôn ngữ VN, như đã thưa ( công lý/phi công lý) dùng cho những sự việc lớn. VD: người A bị giết oan. Đi tìm công lý cho A: là … Continue reading

Posted in Linh Tinh | 5 Comments

“Ngu là quyền tự do.”

Mới đây, sau 2 cuộc họp báo của ông Nguyễn Thanh Tú (con trai cố ký giả Đạm Phong) được tổ chức tại Little Saigon, 17/03/2017 và San Jose, 29/04/2017, với nhiều chi tiết được tiết lộ đã làm cho … Continue reading

Posted in Linh Tinh | 6 Comments

Tại sao quý vị lại làm ngơ Nguyễn Thanh Tú trong vụ Ký giả Nguyễn Đạm Phong?

Hoàng Lan Chi 5/2017 Nó dính líu đến VT- Định kia mà? VT-Định, đang lộng hành, đang thao túng cộng đồng, không biết sao? Thờ ơ sao? Không lẽ quý bạn muốn một thế lực “có vẻ mafia” mua chuộc … Continue reading

Posted in Linh Tinh | 1 Comment

Tài liệu phát ra tại buổi họp báo San Jose

BenEmdangcoTa HopBaoD4VNDocHRVN PAC DocRFAFEC – Nguyen’s Petitition Final filed 42517CDVNVoice meeting info

Posted in Linh Tinh, Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú | 3 Comments

Nhiều chi tiết mới được tiết lộ trong cuộc họp báo tại San Jose (phần 2)

Posted in Linh Tinh | Leave a comment

Nhiều chi tiết mới được tiết lộ trong cuộc họp báo tại San Jose (phần 1)

Posted in Linh Tinh, Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú | 3 Comments