Author Archives: nguyentut

Nguyễn Thanh Tú họp báo ở Houston – Phần 3

Posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú | 1 Comment

Nguyễn Thanh Tú họp báo ở Houston – Phần 1 & 2

Nguyễn Thanh Tú họp báo ở Houston tố cáo Việt Tân – Phần 1 Nguyễn Thanh Tú họp báo ở Houston tố cáo Việt Tân – Phần 2

Posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú | Leave a comment

Tài liệu họp báo ở Houston

To download: Houston

Posted in Linh Tinh | Leave a comment

Thí Mạng, Giữ Tiếng để Lấy miếng – phần 1 & 2

Băng đảng Việt Tân ma chủ trương 5 không: “Không nghe, không thấy, không nói, không hỏi, không biết” video này thực hiện tại Việt Nam trong chuyến đi tháng 6/2017 của Nguyễn Thanh Tú.      

Video | Posted on | 1 Comment

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP BÁO “TÌM CÔNG LÝ CHO CÁC NHÀ BÁO BỊ SÁT HẠI”

    Ghi Chú:  Xin vui lòng xác nhận sự tham gia của quý vị trước ngày 24/09/2017. Mọi chi tiết xin liên lạc:  damphong@hotmail.com, nguyentut@hotmail.com

Posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú | 3 Comments

Băng đảng Việt Tân ma chủ trương 5 không:

“Không nghe, không thấy, không nói, không hỏi, không biết” video này thực hiện tại Việt Nam trong chuyến đi tháng 6/2017 của Nguyễn Thanh Tú sẽ được chiếu trọn bộ trong cuộc họp báo sắp đến vào tháng 10/2017 … Continue reading

Posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú | 1 Comment

Thông Báo 24 – “Đại Hội Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền” với tựa “Con đường Nhân Bản” – Vì sao VT ma tiếp tục làm trò ma tịt?

Ngày 10 tháng 9 năm 2017 Giai đoạn chót của Việt Tân ma, tổ chức tội phạm giết người, hy sinh đồng đội, dối gạt đồng bào. Ngay từ đầu, một nhóm người đã chủ tâm làm giàu trên xương … Continue reading

Posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú | 8 Comments