Author Archives: nguyentut

Băng đảng tội ác Việt Tân — Nạp Mạng, Gây Tiếng để Kiếm Miếng (trailer).

Băng đảng tội ác Việt Tân — Nạp Mạng, Gây Tiếng để Kiếm Miếng – Trailer (Đả chỉnh lại để tiếng) Vì muốn báo hiếu cho Cha tôi mà 35 năm qua tôi buộc phải nuốt ngược nước mắt. Ngày … Continue reading

Posted in Linh Tinh | 1 Comment

Nguyễn Thanh Tú họp báo ở Houston – Phần 3

Posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú | 1 Comment

Nguyễn Thanh Tú họp báo ở Houston – Phần 1 & 2

Nguyễn Thanh Tú họp báo ở Houston tố cáo Việt Tân – Phần 1 Nguyễn Thanh Tú họp báo ở Houston tố cáo Việt Tân – Phần 2

Posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú | Leave a comment

Tài liệu họp báo ở Houston

To download: Houston

Posted in Linh Tinh | Leave a comment

Thí Mạng, Giữ Tiếng để Lấy miếng – phần 1 & 2

Băng đảng Việt Tân ma chủ trương 5 không: “Không nghe, không thấy, không nói, không hỏi, không biết” video này thực hiện tại Việt Nam trong chuyến đi tháng 6/2017 của Nguyễn Thanh Tú.      

Video | Posted on | 1 Comment

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP BÁO “TÌM CÔNG LÝ CHO CÁC NHÀ BÁO BỊ SÁT HẠI”

    Ghi Chú:  Xin vui lòng xác nhận sự tham gia của quý vị trước ngày 24/09/2017. Mọi chi tiết xin liên lạc:  damphong@hotmail.com, nguyentut@hotmail.com

Posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú | 3 Comments

Băng đảng Việt Tân ma chủ trương 5 không:

“Không nghe, không thấy, không nói, không hỏi, không biết” video này thực hiện tại Việt Nam trong chuyến đi tháng 6/2017 của Nguyễn Thanh Tú sẽ được chiếu trọn bộ trong cuộc họp báo sắp đến vào tháng 10/2017 … Continue reading

Posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú | 1 Comment