Author Archives: hoanglanchi

Phản bác cựu TNLT, LS Nguyễn Văn Đài ( bài viết chụp m ũ Nguyễn Thanh Tú) Dec 27, 2019

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222097206160565 Phản bác Ls Nguyễn Văn Đài (bài viết ‘Nguyễn Thanh Tú, “trái bom sịt” được an ninh cộng sản cài vào cộng đồng người Việt tại Mỹ. Hoàng Lan Chi viết: Ô Nguyễn Văn Đài là LS và mới … Continue reading

Posted in Linh Tinh | Leave a comment

Ý kiến XYZ về việc ô Nguyễn Thanh Tú đồng ý trả lời PV của media trong nước-Dec 25, 2019

Hoàng Lan Chi Ý kiến của XYZ v/v Nguyễn Thanh Tú trả lời phỏng vấn của media trong nước XYZ: Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người và ý kiến của ông Tú nhưng tôi hoàn toàn không đồng … Continue reading

Posted in Linh Tinh | 1 Comment

Phản bác bài của Voice Phạm Bảo Toàn ( Nguyễn Thanh Tú làm gì ở Hà Nội)- Dec 26, 2019

Hoàng Lan Chi Phản bác bài của Voice Phạm Bảo Toàn (Nguyễn Thanh Tú làm gì ở Hà Nội) 26/12/2019 Ô Phạm Bảo Toàn là một fan VT đúng nghĩa. Ông đã chụp mũ, vu cáo vô tội vạ, chê … Continue reading

Posted in Linh Tinh | Leave a comment

Hoàng Lan Chi- Youtube mới của NT Tú: Những bằng cớ Dũng Loa ra vào VN sau khi định cư Ở Canada do Voice giúp- Dec 4, 2019

Mời xem youtube mới của ô Nguyễn Thanh Tú về vụ Voice đưa lậu người vào Canada Bằng chứng vụ Dũng Loa ra vào VN sau khi định cư ở Canada https://youtu.be/TBg96x-60Ds Ô Nguyễn Thanh Tú về VN vào dịp … Continue reading

Posted in Linh Tinh | 1 Comment

Hoàng Lan Chi – Nhận xét Voice Phạm Bảo Toàn, bài “Voice, khúc xương khó nuốt”- Dec 5th 2019

Đây là bài “ Nhận xét Voice Phạm Bảo Toàn, bài "Voice, khúc xương khó nuốt"- Dec 5th 2019 “ của Hoàng Lan Chi và bên trên là ý kiến của độc giả Bích Ngọc **************** From: Bichngoc Nguyen bichngocnguyen1 … Continue reading

Posted in Linh Tinh | Leave a comment

Phản bác mail của TNV Voice, Phạm Bảo Toàn vv CBC-Voice-Nov 3, 2019

Hoàng Lan Chi Phản bác mail của TNV Voice, Phạm Bảo Toàn v/v CBC-Voice- 11/03/2019 Ô Phạm Bảo Toàn vừa gửi mail nhân danh thiện nguyện viên Châu Âu. Ông lý luận 1,2,3 và kết luận là binh vực Voice … Continue reading

Posted in Linh Tinh | Leave a comment

Lương Huyền- Voice, Quý vị có thể nào vừa vô đạo đức vừa vô liêm sỉ hơn được nữa không? Oct 24, 2019

Lương Thị Huyền October 20 at 3:14 PM · VOICE: Doanh nhân thành đạt đi Canada định cư theo chương trình đặc biệt dành cho thuyền nhân tị nạn mắc kẹt tại Thái Lan: “Các hồ sơ đều hội đủ … Continue reading

Posted in Linh Tinh | Leave a comment