Văn bản tại toà lời khai hữu thệ “không kháng chiến” của đầu lãnh Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm: Quen thói nói dối, giờ đây Việt Tân ma có chạy đằng trời.

This entry was posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Văn bản tại toà lời khai hữu thệ “không kháng chiến” của đầu lãnh Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm: Quen thói nói dối, giờ đây Việt Tân ma có chạy đằng trời.

  1. Hue Ngo says:

    Sống mà cứ phải lo ngay ngáy bị sở thuế và pháp luật hỏi thăm như thế này thì thà chết sướng hơn đấy nhé. Thôi thì cứ hỏi cho rõ để bọn kia đưa được gì thì đưa hết cái gì ở trước và cũng bị gì thì bị gì là như thế để thôi. Thế thì phải làm gì nữa thì thôi để cho bọn nó làm nữa nhưng để cho em được hết sự quyết định là làm gì thì được gì thì đã được vong linh của người cha vui vẻ lắm rồi và các bạn bè ở phuong xa và gần cũng thế. Nên nói thêm là muốn bọn nó làm gì thì cứ làm nhưng đừng nên để lộ ra em như thế thì cứ thế nó sẽ thành cái đại nghiệp dựng nên được cái gì thì cũng đã được cho biết trước nên người kia không muốn dính vào để em còn muốn gì thêm nữa thì sẽ muốn nên cả cái quốc gia kia được có người như em đưa đẩy thì hợp duyên lắm. Thôi thì cứ thế thì dở lắm, đã được lòng người cả thời thế cũng thế rồi thì nên ra sức cho người gì thì là bậc sinh thành của em đã muốn gì thì ai cũng muốn như thế thôi nhé.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.