VIET NAM 2018 – Là một năm đầy kỳ vọng và hy vọng vì thế “phải”có nhiều người đi TÙ!

This entry was posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú. Bookmark the permalink.

1 Response to VIET NAM 2018 – Là một năm đầy kỳ vọng và hy vọng vì thế “phải”có nhiều người đi TÙ!

  1. Rong Nguyen says:

    sự thật vẫn là sự thật, có người dám nói lên sự thật hay không? Nguyễn Thanh tú là người dám nói lên sự thật và dám đương đầu với sự thật phủ phàng với búa rìu chụp mủ của những con khỉ đẻ mù quáng, ngu ngơ chấp nhận bị lường gạt.( hãy ủng hộ tài chánh cho Nguyễn thanh Tú qua conglychodamphong@gmail.com)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.