ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG – VOICE trả lời Nguyễn Thanh Tú về đưa lậu người vào Canada.

This entry was posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG – VOICE trả lời Nguyễn Thanh Tú về đưa lậu người vào Canada.

  1. David vu says:

    Tú là là người trẻ, hoàn toàn hội nhập nếp sông văn minh và lối lắm việc khoa học của Tây phương nói chung và xã hội Mỹ nói riêng. Tôi có lời khen ngợi Tú và hoàn toàn ủng hộ lập trường của anh trên con đường đi tìm công lý cho cha và cứu vãn hoàn cảnh Đồng bào lương thiện đang và tiếp tục bị lừa gạt.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.