NGUYỄN THANH TÚ – T I Ế N T H O Á I L Ư Ỡ N G N A N băng đảng Việt Tân ma.

This entry was posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to NGUYỄN THANH TÚ – T I Ế N T H O Á I L Ư Ỡ N G N A N băng đảng Việt Tân ma.

 1. Bui says:

  “Đức tin” và “Hành trình đi tìm Công Lý cho Cha” của cho Ông Tú đã tạo ra một ánh sáng trong cộng đồng…Đã vạch bộ mặt thật băng đảng Việt Tân ma của Hoàng Cơ và đưa ra tòa…Chúc mừng gia đình Ông Đạm Phong.
  Bùi Thanh Sĩ

  Like

 2. Phạm Đức Hoàn says:

  Bạn có thể mở một tài khoản tại VN để kêu gọi ủng hộ Tài chính?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.