Băng đảng tội ác Việt Tân — Nạp Mạng, Gây Tiếng để Kiếm Miếng (trailer).

Băng đảng tội ác Việt Tân — Nạp Mạng, Gây Tiếng để Kiếm Miếng – Trailer (Đả chỉnh lại để tiếng)

Vì muốn báo hiếu cho Cha tôi mà 35 năm qua tôi buộc phải nuốt ngược nước mắt. Ngày nay, Đi tìm công lý cho cha của tôi, cố ký giả Đạm Phong, là một hành trình nhiều cam go, nhưng cuối cùng đã cho tôi nhiều phần thưởng.

Một trong những phần thưởng đó là sự hợp tác và yểm trợ của ngày càng đông các nhân chứng biết rõ nội tình và cách hoạt động của băng đảng tội ác Việt Tân.

Phim này giới thiệu 5 nhân chứng; kinh nghiệm của họ sẽ giúp cho người xem hiểu rõ thêm về bản chất của băng đảng tội ác này.

Sự lên tiếng của họ sẽ thuyết phục nhiều nhân chứng khác nữa bước ra ánh sáng để phơi bày thêm nữa những sự thật mà mọi người có lòng với cộng đồng và dân tộc cần biết.

Đó sẽ là đề tài cho những phim nối tiếp.

 

 

This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.

One Response to Băng đảng tội ác Việt Tân — Nạp Mạng, Gây Tiếng để Kiếm Miếng (trailer).

  1. Pingback: Băng đảng tội ác Việt Tân — Nạp Mạng, Gây Tiếng để Kiếm Miếng | Thiên Hạ Sự

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s