THƯ MỜI THAM DỰ HỌP BÁO “TÌM CÔNG LÝ CHO CÁC NHÀ BÁO BỊ SÁT HẠI”

PR1

 

 

Def

FEC

Ghi Chú:  Xin vui lòng xác nhận sự tham gia của quý vị trước ngày 24/09/2017.

Mọi chi tiết xin liên lạc:  damphong@hotmail.com, nguyentut@hotmail.com

This entry was posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú. Bookmark the permalink.

4 Responses to THƯ MỜI THAM DỰ HỌP BÁO “TÌM CÔNG LÝ CHO CÁC NHÀ BÁO BỊ SÁT HẠI”

  1. T batpham says:

    .. t batpharn ban cua NAM VIỆT

    Like

  2. Mong mọi người hãy ủng họ Ông Tú và cộng sự để đập chết bọn Việt Tân ma (do Việt gian cộng sản đièu hành)

    Like

  3. Pingback: THƯ MỜI THAM DỰ HỌP BÁO “TÌM CÔNG LÝ CHO CÁC NHÀ BÁO BỊ SÁT HẠI” | Thiên Hạ Sự

  4. Pingback: THƯ MỜI THAM DỰ HỌP BÁO “TÌM CÔNG LÝ CHO CÁC NHÀ BÁO BỊ SÁT HẠI” – Hải Vân News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.