Việt Tân là trường kỳ, Mặt Trận là giai đoạn

Đối với Việt Tân, không có gì đã thay đổi khác hơn những lời nói dối trước kia mà họ cố gắng để che đậy như một thực thể “phi bạo lực” thành “chinh nghia” để làm phong phú thêm cho chính họ. Mỗi năm Việt Tân làm lễ kỷ niệm người “cha” sáng lập của họ, Hoàng Cơ Minh, người mà họ chưa công khai để có thể tách rời ra khỏi Mặt Trận.

Việt Tân đang cố gắng hết sức viết lại lịch sử nhằm nỗ lực giữ lại trang mạng Mặt Trận trong tư thế như một thực thể khác nhau. Thật không may, Việt Tân không tự thể hiện như là những sự kiện đã được dàn dựng.

Đây là một đoạn video và âm thanh của Lý Thái Hùng, tổng bí thư đảng of Việt Tân thảo luận về khái niệm khác biệt giữa Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và Việt Tân.

1:01 (Tường Thắng hỏi):

“Xin được hỏi ông là từ lúc mà đảng Việt Tân, nghĩa là Mặt Trận của cố đề đốc Hoàng Cơ Minh đổi tên qua Việt Tân, thì đảng Việt Tân đã làm được gì?

1:11 (Lý Thái Hùng trả lời): “Dạ vâng, cám ơn anh Tường Thắng và xin kính chào quý vị.

Thưa anh, khi mà Mặt Trận thành lập năm 1980, sau đó buổi lễ công bố Cương Lĩnh Chính Trị và tháng 3 năm 82, thì từ đó những sinh hoạt của Mặt Trận được coi như là một tổ chức và phát động ở trong và ngoài nước. Nhưng cũng vào thời điểm đó, trong suy nghĩ làm sao xây dựng tiềm lực đấu tranh lâu dài thì tướng Hoàng Cơ Minh, cũng như một số chiến hữu tiên phong cũng đã lập ra một đảng tên là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng và hoạt động bí mật trong Mặt Trận, tức là đảng Việt Tân cũng được thành lập song song cùng với hoạt động với Mặt Trận từ năm 82, và suốt trong cái quá trình gần non hai thập niên, Mặt Trận tiến hành công tác đấu tranh, thì đến năm hai ngàn lẽ tư (2004), lúc đó vì nhu cầu hoạt động của tổ chức, cũng như nhu cầu vì tình hình thay đổi, cho nên đảng Việt Tân đã chính thức công khai hoạt động và coi như Mặt Trận chìm vào trong bóng tối. Như vậy, đã có một sự chuyển đổi. Nhưng trên thực tế, Mặt Trận và đảng Việt Tân cũng ra đời trong cái bối cảnh của thập niêm 80, thưa anh.”

 

vt-video

Lá cờ Việt Tân có thể được nhìn thấy một cách sinh độnghttps://www.youtube.com/watch?v=6gKAleCnjo8

Việt Tân là một mạng lưới các thành viên luôn luôn tuyên bố mục đích của họ là thiết lập nền dân chủ và canh tân Việt Nam thông qua các biện pháp hòa bình và chính trị. Nhưng với video dưới đây và các trích dẫn từ những nhà lãnh đạo cũ của Việt Tân cũng như các kháng chiến quân còn sống sót, bạn sẽ thấy điều ngược lại, bản chất đích thực của một nhóm khủng bố.

Các kháng chiến vũ trang đã bị bắt buộc phải tuyên thệ trung thành với Việt Tân. Lá cờ Việt Tân có thể được nhìn thấy một cách sinh động trong một cuộc biểu tình và một bài phát biểu kích động bạo lực do Hoàng Cơ Minh, lãnh tụ tối cao và là chủ tịch của Việt Tân và Mặt Trận, mâu thuẫn với chính sách “bất bạo động”  của chủ trương của Việt Tân.

“Sau khi chiến dịch Đông Tiến I tiến hành, toàn bộ khu chiến còn lại 3 Quyết Đoàn vũ trang và bộ phận Đài Phát Thanh Kháng Chiến. Lúc này, lãnh đạo MT thực hiện chủ trương đảng hóa MT, hầu như công khai.

Chủ trương này đồng nghĩa với việc mở đợt tuyên truyền, giới thiệu, kết nạp hàng loạt kháng chiến quân vào Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng hay còn gọi tắt là Đảng Việt Tân. Xuyên qua việc thực hiện chủ trương “đảng hóa” MT vào quá giữa năm 1985, gần toàn bộ các kháng chiến quân ưu tú được kết nạp đảng.”

   Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước

   Phạm Hoàng Tùng

“Đối với tôi, Mặt Trận là Việt Tân và Việt Tân là Mặt Trận.  Mỗi người kháng chiến quân đều phải tuyên thệ trước Đảng Việt Tân trước khi xâm nhập. Mọi việc dưới sự chỉ đạo của Việt Tân.”.

            Kháng chiến quân chiến khu 81

 

“Đông Tiến I và Đông Tiến II: Mọi người đều tuyên thệ ĐẢNG Việt Tân trước khi xâm nhập.”

                      Phạm Văn Thành, đoàn viên thoát ly của Mặt Trận

 

This entry was posted in Linh Tinh, Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú. Bookmark the permalink.

2 Responses to Việt Tân là trường kỳ, Mặt Trận là giai đoạn

  1. Pingback: KBC Hải Ngoại

  2. giờ mấy con chó đó nó thay cả logo anh ạ. trước là hình hoa mai giờ nó lồng 3 trái tim vào một. Lũ sát nhân.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.