THƯ MỜI THAM DỰ HỌP BÁO NGÀY 29 THÁNG 4, 2017 VỀ VIỆC TÌM CÔNG LÝ CHO CÁC NHÀ BÁO BỊ SÁT HẠI

Thu Moi 2

This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.

1 Response to THƯ MỜI THAM DỰ HỌP BÁO NGÀY 29 THÁNG 4, 2017 VỀ VIỆC TÌM CÔNG LÝ CHO CÁC NHÀ BÁO BỊ SÁT HẠI

  1. Đối diện says:

    Rất hy vọng các đảng viên của đảng VT ma tới tham dự. Đây là cơ hội cho tổ chức này phản biện để lấy lại niềm tin của đồng bào trong và ngoài nước. Trịnh Hội cũng nên có mặt để tự mình đính chính cho lời vu cáo về 3 căn nhà của mình , Không tham dự nghĩa là đã có câu trả lời .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.