BBC Phỏng vấn con trai cố ký giả Đạm Phong từ California

This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.

1 Response to BBC Phỏng vấn con trai cố ký giả Đạm Phong từ California

  1. Anh Tú chẳng nhẽ không biết bọn BBC là con chó gác cổng truyền thông của Việt gian Cộng sản hay sao mà vào động điếm của nó:
    Hãy tham khảo http://ngo-dinh-diem.blogspot.com/p/truyen-thong.html.
    Anh ra ngay cái động điếm của nó để khỏi ô uế thanh danh của anh!
    Kính mong anh sáng suốt nhận diện đúng kẻ thù!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.