Video Phỏng vấn Ông Nguyễn Thanh Tú “về vụ sát hại Cha Ông, Nhà Báo Đạm Phong”

Video | This entry was posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú. Bookmark the permalink.

1 Response to Video Phỏng vấn Ông Nguyễn Thanh Tú “về vụ sát hại Cha Ông, Nhà Báo Đạm Phong”

  1. Pingback: Công lý cho cố ký giả ĐẠM PHONG – nhuzip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s