Video Phỏng vấn Ông Nguyễn Thanh Tú “về vụ sát hại Cha Ông, Nhà Báo Đạm Phong”

Video | This entry was posted in Thông báo từ Nguyễn Thanh Tú. Bookmark the permalink.

One Response to Video Phỏng vấn Ông Nguyễn Thanh Tú “về vụ sát hại Cha Ông, Nhà Báo Đạm Phong”

  1. Pingback: Công lý cho cố ký giả ĐẠM PHONG – nhuzip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s