Tú Nguyễn- Số 4-Lời kêu gọi cung cấp tin tức UB Vận Động Nhân Quyền -SBTN- -March 2016

Lời kêu gọi thứ 4 và lời cảm ơn

Nguyễn Thanh Tú – Con trai cố nhà báo Đạm Phong

Ngày 10 tháng 3, 2016

Uỷ Ban Vận Động Chính Trị Về Nhân Quyền Việt Nam

(Human Rights for Vietnam PAC), SBTN và Việt Tân

Xin cảm ơn các bác, chú, cô, anh, chị đã cung cấp thông tin hữu ích và những lời mách bảo chân tình trong suốt mấy tuần qua. Các thông tin và lời mách bảo của quý vị là căn cứ Văn Phòng Pháp Lý của RFA đã khởi sự cuộc điều tra.

Ngoài việc tìm công lý cho các nhà báo bị hạ sát, trong đó có Cha của tôi là cố nhà báo Đạm Phong, tôi tin rằng chúng ta đang góp phần để đem lại sự trong sạch cho chương trình RFA, giúp nó thực hiện đúng chức năng và sứ mạng được Quốc Hội giao phó nhằm hỗ trợ cho tự do dân chủ cho người dân ở Việt Nam.

Mặc dù RFA đang thực hiện cuộc điều tra hành chánh trong phạm vi nội bộ đối với Ông Nguyễn Văn Khanh và một số thuộc cấp liên can, tình trạng RFA bị lũng đoạn trầm trọng bởi một đảng chính trị ngoại quốc đòi hỏi một cuộc điều tra hình sự bởi chính quyền liên bang. Có hai lý do để có cuộc điều tra hình sự: gian lận thuế và âm mưu để gian lận, ảnh hưởng và hủ hoá nói chung.

Đầu tuần này tôi đã gởi văn thư kèm với nhiều chứng cớ để yêu cầu Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ nhập cuộc điều tra. Ở đây không phải chỉ là sự gian lận thuế của từng cá nhân mà có thể là dính líu đến cả một đường dây băng đảng có chủ trương trốn thuế. Trước đây, Mặt Trận của Ông Hoàng Cơ Minh đã từng bị điều tra về tội gian lận thuế.

[Thông báo từ Tú Nguyễn]

Đối với lý do thứ hai, các thông tin và lời mách bảo mà tôi nhận được cho thấy nhiều dấu hiệu là đảng Việt Tân đã âm mưu khi sử dụng nhiều cá nhân và tổ chức ngoại vi hay liên minh nhằm lũng đoạn RFA. Để có một căn cứ vững chắc, tôi đang tìm thêm thông tin về các quan hệ giữa Việt Tân và một số cá nhân và tổ chức.

Trong thời gian qua, nhiều người đã cho tôi biết về một số hoạt động có phối hợp giữa SBTN và Việt Tân. Ngoài sự cùng xuất hiện công khai tại nhiều sinh hoạt công cộng, SBTN và Việt Tân đã xây dựng những quan hệ ngầm. Một trong những quan hệ ngấm ngầm ấy là Uỷ Ban Vận Động Chính Trị Về Nhân Quyền Việt Nam (Human Rights for Vietnam PAC). Tuy nhiên, các youtube hay bản tin của SBTN liên quan đến tổ chức này đã bị xoá gần như sạch trong thời gian gần đây.

Để thu thập các thông tin đã bị xoá, tôi xin sự giúp đỡ của mọi người có thông tin hay hình ảnh về các hoạt động sau đây:

(1) Sinh hoạt Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam (Vote for Freedom) vào đầu tháng 7 ở Denver, Colorado với sự có mặt của Trúc Hồ , Ông Võ Thành Nhân (SBTN-DC), và ca sĩ Asia Christine Thuỳ Hương.

(2) Sinh hoạt Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam (Vote for Freedom) ngày 26 tháng 8, 2012 ở Orlando, Florida, với sự xuất hiện của Ông Võ Thành Nhân và các ca sĩ Asia Mai Thanh Sơn và Cát Lynh.

(3) Sinh hoạt ngày 1 và 9 tháng 9, 2012 ở Dayton, Ohio với sự xuất hiện của Trúc Hồ, Ông Võ Thành Nhân, và các ca sĩ Asia Mai Thanh Sơn và Cát Lynh.

https://youtu.be/LAWJc83qI8c

(4) Sinh hoạt Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam (Vote for Freedom) ngày 16 tháng 9, 2012 tại nhà hàng Maxim ở Philadelphia, với sự xuất hiện của Trúc Hồ và các ca sĩ Asia Mai Thanh Sơn và Phạm Tuấn Ngọc.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=163942&zoneid=407

https://www.youtube.com/watch?v=TGUbXz6PbFg&feature=youtu.be&list=PL87A5DE816A6A2430

https://www.youtube.com/watch?v=NvCYgkwVfeI&feature=youtu.be&list=PL87A5DE816A6A2430

(5) Ngày 22 tháng 9, 2012 ở San Jose, với sự xuất hiện của ca sĩ Asia Hoàng Anh Thư và̀ Việt Dzũng làm MC.

(6) Sinh hoạt Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam (Vote for Freedom) ngày 29 tháng 9, 2012 ở Florida, với sự xuất hiện của các ca sĩ Asia Thiên Kim.

(7) Sinh hoạt Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam (Vote for Freedom) ngày 30 tháng 9, 2012 ở Virginia Beach, với sự xuất hiện của các ca sĩ Asia Thiên Kim và Phạm Tuấn Ngọc.

(8)

https://www.youtube.com/watch?v=OxjYgm6v9vo&feature=youtu.be&list=PL87A5DE816A6A2430

(9) Ngày 9 tháng 12, 2012 ở Bắc Virginia với sự xuất hiện của Trúc Hồ, Cô Trinity Hồng Thuận Phạm, và một người tên là Xuân Nguyễn.

(10) Ngày 11 tháng 5, 2013 ở Bắc Virginia với sự xuất hiện của Trúc Hô, Việt Dzũng, Mai Thanh Sơn và Cát Lynh.

(11) Ngày 11 tháng 9, 2013 ở DC với sự xuất hiện của Trúc Hô, Mai Thanh Sơn và Nguyên Khang.

Miscellaneous:

http://forum.trungtamasia.com/yaf_postst11996_29-3-2015—Dai-SBTN-to-chuc-ngay-van-dong-nhan-quyen-Viet-Nam-tai-Sydney–Uc-Chau.aspx

Xin quý vị cung cấp thông tin, hình ảnh, tên tuổi nhân vật, các bài báo, các đoạn video… liên quan đến những buổi sinh hoạt kể trên. Qua đó tôi sẽ cố gắng truy ra mối quan hệ giữa Việt Tân và SBTN. Mọi nguồn tin sẽ được tuyệt đối bảo mật.

Xin quý vị nào có thông tin về sự hợp tác giữa Việt Tân và SBTN tương tự như trên thì gởi cho tôi qua email: damphong.

Xin chân thành cảm ơn sự chỉ giáo và giúp đỡ của các bác, cô, chú, anh, chị trong suốt thời gian qua.

Trân trọng,

Nguyễn Thanh Tú,

Con trai của một người cầm bút bị giết
trong việc theo đuổi chân lý và công lý

This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.

1 Response to Tú Nguyễn- Số 4-Lời kêu gọi cung cấp tin tức UB Vận Động Nhân Quyền -SBTN- -March 2016

  1. Pingback: CẢM THƯƠNG LÒNG HIẾU THẢO. Riêng cho người con hiếu thảo Nguyễn Thanh Tú của ký g iả Đạm Phong | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Comments are closed.