Nguyễn Thanh Tú-Thư gửi RFA về ô Nguyễn Văn Khanh

image040

image040

Bookmark the permalink.