Nguyễn Thanh Tú-Thư gửi RFA về ô Nguyễn Văn Khanh

image039

image039

Bookmark the permalink.