Nguyễn Thanh Tú-Thư gửi RFA về ô Nguyễn Văn Khanh

image038

image038

Bookmark the permalink.