Nguyễn Thanh Tú-Thư gửi RFA về ô Nguyễn Văn Khanh

image035

image035

Bookmark the permalink.