Nguyễn Thanh Tú-Thư gửi RFA về ô Nguyễn Văn Khanh

image034

image034

Bookmark the permalink.