Nguyễn Thanh Tú-Thư gửi RFA về ô Nguyễn Văn Khanh

image033

image033

Bookmark the permalink.