Nguyễn Thanh Tú-Thư gửi RFA về ô Nguyễn Văn Khanh

image022

image022

Bookmark the permalink.