Nguyễn Thanh Tú-Thư gửi RFA về ô Nguyễn Văn Khanh

image021

image021

Bookmark the permalink.