Hoàng Ngọc An -các bài về vụ Nguyễn Văn Khanh, RFA, bị tố cáo làm việc cho Việt Tân-March 2016

Links đến các bài viết về vụ ô NguyễnThanh Tú

tố cáo Nguyễn Văn Khanh, RFA, cấu kết với Việt Tân

§

§ Tuần báo TMMĐ nhận xét vài câu trả lời của Bs Đặng Vũ Chấn 18/3 /2016

§ Hoàng Ngọc An- Trả lời lần 2 cho nick Phạm Trung Kiên, fan VT

§ Ts Nguyễn Đình Thắng trả lời Bs Đặng Vũ Chấn

§ Hoàng Ngọc An – Nhận xét bài của Phạm Trung Kiên- vụ Bs Đặng Vũ Chấn/Nguyễn Đình Thắng-3/2016

§ Hoàng Ngọc An-Nhận xét bài trả lời PV của Uỷ Viên TUĐ Việt Tân, Bs Đặng Vũ Chấn

§ RFA sẽ điều tra ô Nguyễn Văn Khanh theo đơn tố cáo của ô Tú

§ Hoàng Ngọc An – Về lập luận của nick ảo Nam Sơn để bào chữa cho Nguyễn Văn Khanh (RFA)

§ Hoàng Ngọc An – Bài của nick ảo Lê văn Kiểm do Cuong Pham chuyển

§ Hoàng Ngọc An -Nhận xét bài “Bày trò phỏng vấn để tấn công và vu cáo” của Trần Văn Minh (VT-Nguyễn Đình Thắng)

§ Hoàng Ngọc An nhận xét bài của nick Nguyễn Đình Trọng ‘ Nguyễn Thanh Tú đang trở thành con rối cho ai’

§ Tố cáo Việt Tân và RFA từ Nguyễn Thanh Tú (USA) và Hu ỳnh Bá Hải (Norway) qua thư gửi DB Sanchez và GĐ RFA ( Libby Liu)

§ Tuần báo TMMĐ PV Ts Nguyễn Đình Thắng về 2 việc liên quan đến V iệt Tân

§ Nguyễn Thanh Tú xin các tin tức liên quan đến RFA và SBTN, Việt Tân

§ Bằng Phong ĐVA-ĐÔI ĐIỀU GÓP Ý VỚI ANH NGUYỄN VĂN KHANH, GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ CỦA ĐÀI RFA.

§ Tố cáo Việt Tân và RFA từ Nguyễn Thanh Tú (USA) và Huỳnh Bá Hải (Norway) qua thư gửi DB Sanchez và GĐ RFA ( Libby Liu)

This entry was posted in Việt Tân-RFA. Bookmark the permalink.