Xem phim Terror có phụ đề Việt Ngữ

Chúng tôi để youtube này mà chúng tôi tìm thấy ở net. Chúng tôi không biết tác gỉa là ai cả. Chúng tôi chỉ muốn giúp các cao niên xem cho dễ hiểu

 

This entry was posted in Tài Liệu về Phim Terror in Little Sài Gòn. Bookmark the permalink.

2 Responses to Xem phim Terror có phụ đề Việt Ngữ

  1. Pingback: CẢM THƯƠNG LÒNG HIẾU THẢO. Riêng cho người con hiếu thảo Nguyễn Thanh Tú của ký g iả Đạm Phong | CHÂU XUÂN NGUYỄN

  2. Pingback: Xuyên qua những đám mây đen nghịt của bão Harvey, ánh sáng của tình người vẫn tỏa sáng (phim Terror có phụ đề Việt ngữ) | Thiên Hạ Sự

Comments are closed.